İade Şartları

Hizmet İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedür: 

KolayERP.com ‘da offline ders içerikleri ve online eğitimler satın alınabilmektedir. Alıcı, offline video satınalma işlemini gerçekleştirdiğinde içeriklere ulaşabildiğinden ötürü iade gerçekleştirilememektedir. Ancak online eğitim satınalması durumunda eğitim başlamadan 1 gün (24 Saat) önce eğitimi iptal ederek iade talep edebilir. Ancak online eğitime katılmış veya eğitimden 1 gün (24 saat) öncesine kadar iade talebi iletilmemiş işlem için iptal ve iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.