Mind The Gap boşlukları dolduracak!

Mind The Gap boşlukları dolduracak!

111 Görüntülenme
0
0

Hızla değişen günümüz dünyasında, marka ve ajansların talep ve ihtiyaçları da ivme kazanarak dönüşüyor. Bu yılın başında kurulan Mind The Gap, artan beklenti ve zorluklara karşı sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi hedeflerken; marka ve ajansların özgün ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyor. Sektörde 24 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle bugüne kadar pek çok başarılı projeye imza atan Birçim Öztaşkın, Mind The Gap’in Kurucusu ve ilk çekirdek mimarı olarak, sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Öztaşkın ile hem Mind The Gap’in kuruluş sürecini hem de sektöre getirecekleri yenilikleri konuştuk.

Uzun yıllar pek çok önemli yapıda görev yaptıktan son­ra kendi şirketinizi kurma kararı aldınız. Bu kararın ardında nasıl bir süreç var? Yola çıkış hikayenizi anlatır mısınız?

Kurumsal yaşantıda aklını, fikrini, kalbini dolu dolu ortaya koyanlarda akış ve heves bir yerde ayrıma, çıkmaza giriyor. Olduğunuz yerde sıkışıp kalmak yerine yeni bir yola geçmek kaçınılmaz oluyor. Yapmak istedikleriniz ve hayalleriniz de bu yeni yolu belirliyor. Daha iyi işler yapmak, iyi insanlarla çalışmak, fikrine ve zikrine değer veren markalarla bir araya gelmek, harika yeteneklerle takım olmak, bir arada üretebilmek, düşünebil­mek ve daha faydalı olabilmek için yeni bir yola çıktım.

Mind The Gap’i nasıl bir içgörüyle hayata geçirdiniz?

Mind The Gap bir ajans değil; sistemi sabitlik üze­rine kurulu değil. (Sabit markalar, sabit gelir, sabit ekip…) Danışmanlık yapısının da ötesinde, sadece düşünceyi ortaya koyan değil hayata geçmesinde de aktif rol alabilen bir yapı. Üstesinden gelinmesi gereken sorunların arttığı (kaynak, yetenek, he­ves, zaman, bütçe, teknik bilgi eksikliği…) böylesi zorlayıcı zamanlarda; markalar, ajanslar, yete­nekler belirli konulardan feragat etmek zorunda kalıyor. Her feragat doldurulması gereken önemli bir boşluğu doğuruyor. Mind The Gap, burada devreye girerek bu boşlukları ya da eksikleri doldur­maya odaklanıyor.

Müşterilerinize hangi alanlarda hizmet vereceksiniz?

Mind The Gap, merkezi olmayan (de­centralized) bir fikir düşünme, yarat­ma ve üretme platformu. Markalara ve ajanslara, karşılaştıkları zorluklara özel kişiselleştirilmiş çözümler geliştiren; esnek, akışkan, dinamik ve alanına göre şekil alabilen bir yapı. Mind The Gap’in iki çözüm modülü var. “Food for thou­ght” danışmanlık, eğitim ve çalıştaylar üzerine odaklıyken “Plug&Play” uçtan uca kişisel­leştirilmiş proje yaklaşımını odağına alıyor. Her iki modül de pazarlama ve iletişim alanında A’dan Z’ye her konuyu kapsayacak şekilde derinleşebil­me kasına sahip.

Marka ve ajanslara nasıl bir ekiple hizmet vereceksiniz?

Mind The Gap’in alışılagelmiş bir ekip yapısı yok. Bağımsızlar Birliği (Union of Independents) ola­rak kendimizi tanımlıyoruz. Ortak hedefler doğ­rultusunda iş birliği yaparken, özerkliklerini ko­ruyan bireylerden ve kurumlardan oluşan kolektif bir grubuz. Çekirdek mimarlardan (Core Archite­cts) ve yenilikçi merkezlerden (Innovare Hubs) görev dağılımını yapıyoruz.

Çekirdek mimarlar, (Core Architects) operasyo­nun merkezinde yer alarak, temel yapıları kav­ramsallaştırma ve tasarlama rolünü üstlenirken aynı zamanda süreç ve sonuçları da sahipleniyor. Ben ve Sezer Üstüngel şimdilik ilk üyeleriyiz; pek yakında yeni yetenekler de katılacak. Yenilikçi merkezler (Innovare Hubs) de her janrdan yete­neklerin ve kurumların, yenilikçi çözümler üret­mek için bir araya geldiği dinamik, yaratıcı bir alan. Cactus Motion, Film & Go, Wellcrea, Ignosa, Unless ile şu ana kadar birlik oluşturduk.

Birlikte çalıştığınız markalara ve ajanslara ne katacaksınız? Mind The Gap ile sektör­de nasıl fark yaratacaksınız?

Güçler dengesinin bozulduğu, rekabetin sertleşti­ği, yetenek kaybının arttığı, özellikle belirli alan­larda dönüşüme geç kalındığı sektörümüzde; her zaman taze bakış ve yaklaşım getirerek uçtan uca hizmetle kolektif, bağımsız bir çalışma yapısı sun­mak üzere yol çıktık.

Amacımız hem markalara hem de ajanslara katma değer yaratmak. Bunun için kendi yapımızı da son derece dinamik ve sürekli gelişmeye açık olarak kurguladık. Böylece, yeni doğan ya da kemikleş­miş sorunlara çok hızlı ve etkili çözümler sunmak istiyoruz. Çünkü gündem ve ihtiyaçlar çok hızlı değişiyor. Teknoloji büyük süratle tüm iş yapış biçimlerini değiştiriyor. Bunlara uyum sağlamak ve uygun çözümleri bulmak tüm endüstriler için artık hayati önemde. Biz de burada bu çözümleri bulmaya ve uygulamaya adayız.

Biim Öztaşkın hakkında…

Geleneksel reklam dünyasından gelip dijitalleşme ve tüketici tarafındaki gelişmelere paralel olarak yeni nesil ajans ve hizmet modeli üzerine çalışan Birçim Öztaşkın, kariyerine 2000 yılında Yorum Ajans’ın müşteri ilişkileri departmanında başladı. M.A.R.K.A., Rabarba, Saatchi & Saatchi’de üst düzey pozisyonlarda çalıştı. Sonrasında Publicis Groupe Türkiye’de Publicis One yapılanması paralelinde kreatif, dijital ve medya ajanslarının iş geliştirmesinden sorumlu lider olarak görevini sürdürdü. Daimler’in özerk global ajansı Publicis Emil’in Türkiye’de kurulmasına liderlik ederek Ajans Başkanı oldu. Ocak 2023’te Publicis Communications Türkiye CEO’su olarak tüm iletişim ajanslarının (kreatif, dijital, prodüksiyon, data, PR, teknoloji ve inovasyon, özerk yapılar/ajanslar) sorumluğunu üstlendi. 2024 yılı başında kurumsal deneyimini farklı bir alanda kullanmak üzere Mind The Gap’i kurdu.

Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/mind-the-gap-bosluklari-dolduracak/

Yorum Yap