Sap ERP de İş Var mı ? Türkiye ERP Yazılımları Pazar Payı Araştırması

Sap ERP de İş Var mı ? Türkiye ERP Yazılımları Pazar Payı Araştırması

1331 Görüntülenme
0
0

Sap Solution Architect

Ficosoft SAP kursları için şirketimize başvuranların ilk sorduğu sorulardan birisi SAP ‘yi anahtar kullanıcı ,uzman ya da danışman olarak bilmenin kendilerine Türkiye bilişim ve teknoloji pazarında bir iş fırsatı sunup sunmayacağı ve sunduğu iş fırsatlarının yeterli olup olmadığı konusundaki detaylardı.

Bu yazıda uluslararası saygın bir analiz firması olan International Data Corporation’ın (IDC) yayınlamış olduğu bir makaleden de yararlanarak rakamlarla bu konu ile ilgili sorulara bir cevap arayacağız.

Türkiye ERP Pazarı (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016) 

Turkey  Enterprise Application Software Market

Yıl (Year) Pazar Büyüklüğü (Market)
Milyon $ (Million $)
Yıllık Büyüme %
(Growth) %
2016 301,67 $  
2017 315,85 $ % 4,7
2018 328,48 $ % 4,0
2019 338,34 $ % 3,0
2020 355,26 $ % 5,0
2021 373,02 $ % 5,0
2022 391,67 $ % 5,0

IDC araştırmasında öne çıkan 2022 ye kadar ERP pazarının bileşik olarak % 5,1 oranında büyüyeceğiydi. Ancak 2018 yılındaki dolar krizi ve sonrasında özellikle üretim modüllerinde şirketlerin yatırımlarındaki hızlı düşüş nedeni ile 2018 ve 2019 yıllarında büyüme oranları azalırken , özellikle kamu sektöründeki ve belediyelerdeki ERP projelerinin de etkisi ile (3.Havalimanı , 3.köprü , Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli SAP projelerinin etkilerini göz önüne alırsak ) özel sektördeki ekonomik daralmaya rağmen % 5 civarında 2022 ye kadar devam edecek bir ERP pazarı büyümesini öngörebiliriz . Bu arada Manisa’da Volkswagen in kurulacağını açıkladığı ancak son anda iptal ettiği otomobil fabrikası projesinin tekrar ülkemize gelmesini de ummayı ihmal etmeyelim .

Bu sonuçlara göre ;

Türkiye ERP Pazarı büyüklüğü 2020 yılı itibarıyla 355 Milyon $ civarında gerçekleşecektir.

Türkiye ERP Pazarında On Premise / Cloud Ayrımı

ERP pazarını öncelikle cloud bulut çözümleri açısından analiz edecek olursak 2017 yılından başlayarak bulut pazarı her yıl % 8,5 luk bir büyüme ile on premise pazarından yani şirket içinde konumlandırılan çözümlere göre iki kat hızla büyüdüğü görülmekle birlikte pazarın pazarın % 95 oranında on premise çözümlerce domine edilmesi nedeni ile bu büyüme 2022 ye kadar genel pazarda bulut lehine % 1 lik bir fark oluşturmaktadır .

Aşağıdaki tablolarda 2017 sonuçlarına göre gelişim hızı oranları ve 2022 ye kadarki Türkiye ERP pazarının on premise / cloud büyüme fiili ve tahmin rakamları belirtilmiştir .

ERP Çözümü Tercihi Pay $
Share Million $
Pay %
Share %
Gelişim Hızı
Growth Speed
On Premise / Şirket İçi Konumlandırma 299 $ % 95 % 4,5
Cloud / Bulut Çözümleri 16 $ % 5 % 8,5

Yıl (Year) Pazar Büyüklüğü (Market)
Milyon $ (Million $)
On Premise
Şirket İçi (Million $)
Cloud
Bulut Çözümler (Million $)
On-Premise % Cloud %
2016 301 $ 287 15 % 95 % 5
2017 316 $ 299 16 % 95 % 5
2018 328 $ 311 18 % 95 % 5
2019 338 $ 319 19 % 94 % 6
2020 355 $ 334 21 % 94 % 6
2021 373 $ 350 23 % 94 % 6
2022 391 $ 367 25 % 94 % 6

 

Kurumsal kaynak yönetimi (ERM) yazılım pazarının 2017 yılında en büyük kalemi lisanslama ve bakım (L&M) gelirleri olarak 172.16 milyon $ ile pazarın % 54.5 luk kısmını oluşturdu. İkinci sırada Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımları 66,08 Milyon dolar ile % 20 pay almaktadır .

Türkiye ERP Pazar Payları

ERP Şirketi Pazar Payı
SAP % 44,5
LOGO % 22,7
Microsoft % 8,20
Diğer % 24,6

Bu bilgiler ışığında % 44,5 ile Türkiye’de en büyük pazar payına sahip ERP kurumsal kaynak planlama yazılımı SAP dir .

Bu payın parasal karşılığı 156 Milyon $ olup yaklaşık yarısı lisans ve bakım gelirlerinden oluşur.

2020 Yılı Türkiye SAP ERP Pazarı Dağılımı Tahmini

Sap Lisans ve Bakım Gelirleri (L&M) 84,3
Sap İmalat Sektörü Danışmanlık Gelirleri 21,6
Sap Parekende Sektörü Danışmanlık Gelirleri 50,3
SAP Toplam Pazarı 156,2

Danışmanlık Gelirleri kapsamında iş gücü hesaplaması yapıldığında SAP danışmanı ihtiyacının yılda ortalama 1000 danışman civarında olduğunu göreceğiz . Bu rakama şirket bünyelerindeki inhouse geliştiriciler veya yurtdışına hizmet veren danışmanların dahil olmadığını da gözönüne alırsak SAP danışman iş gücü piyasasında devam eden iş gücü açığını net olarak görebiliriz .

Türkiye SAP Piyasasından Rakamlarla Örnekler

4 çalışanı olan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ADCO şirketi SAP kullanıyor . Bir lojistikçi , bir finansçı , bir satışçı ve Genel müdürden oluşan ADCO şirketi 4 kullanıcısı ile Dünyanın en küçük SAP ERP uygulaması kullanan şirketi ünvanını elde etti .

Büyüklük bakımından İlk 1000 Türk şirketinin 871’i SAP kullanıyor .

Kaynak: http://ficosoft.net/sap-erp-de-is-var-mi-turkiye-erp-yazilimlari-pazar-payi-arastirmasi/

 

Yorum Yap