ERP Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

ERP Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

15.12.2021
ERP
104 Görüntülenme
0
0

ERP nedir?

90’lı yıllarda kullanılmaya başlanan ERP uygulamaları, endüstri toplumunun yerini bilgi toplumuna bırakmasıyla dünya ölçeğinde olmazsa olmaz bir sistem halini aldı. Öyle ki bugün bilgisayarla endüstriyel yönetim teknikleri uygulamalarında en yaygın kullanılan sistem olarak karşımıza ERP çıkıyor. MRP II ( İmalat Kaynakları Planlaması ) sisteminin geliştirilmiş şekli ERP, Enterprise Resources Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.

ERP kısaltması “Kurumsal Kaynak Planlama” anlamına geliyor. ERP farklı birçok şekilde tanımlanabiliyor. Genel olarak ise sektörlerin tümünün birimlerinde bilgi akışının entegre olmasını sağlayan yazılımları ifade ediyor. Her türlü kaynağın (sermaye, iş gücü, makine, zaman) etkin kullanılmasını amaçlıyor. Tanımlar farklılık gösterse de ERP’nin geniş kapsamlı bir yapı olduğu anlaşılıyor.

ERP programları, işletmelerde kullanılan tüm yazılımlarda olduğu gibi finansal parametrelerde başarılı sonuçlar almayı amaçlıyor. Farklı olarak tekrar eden ve süreklilik gösteren iş süreçlerini destekliyor ve farklı operasyonel adımlar arasında bağlantı kuruyor. Bu sayede birçok farklı gereksinime cevap verebiliyor. Dolayısıyla ERP nedir sorusunu yalnızca bir yazılım olarak yanıtlamak yetersiz kalıyor. ERP, bir yazılım olmanın ötesinde proaktif düşünceyi destekleyen bir yönetim yaklaşımını da ifade ediyor.

ERP hangi alanlarda neden kullanılır?

ERP’nin işletmenin stratejik amaç ve hedefleri için neden bu denli önem taşıdığı verimlilik kavramının tanımıyla da anlaşılabiliyor. Verimlilik, en az girdiyle en fazla çıktıyı elde etmek anlamına geliyor. Verimliliğin ortaya çıkabilmesi için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

 • Müşteriye çabuk ve doğru cevap verilmesi
 • Bölümler arası bilgi akışının sorunsuz olması
 • Fazla ya da eksik stok gibi stok yönetimi hatalarının olmaması
 • Sevkiyatta aksamalar olmaması
 • Çok sayıda işlemin kontrol ve takip edilebilmesi
 • Malzeme ve kapasite planlarının hatasız yapılabilmesi
 • Maliyet ve karlılık öngörüsünün oluşması

Kurulumu esnasında özelleştirilebilen ERP programları, “gerçeğe yakın simülasyon” sağlayarak söz konusu koşulların oluşmasına ve yönetimde sadeleşmeye olanak tanıyor. ERP, genel olarak şu avantajları sağlıyor:

 • Gereksiz veri ve prosedürlerin azalmasıyla doğru veriye hızlı şekilde ulaşabilme
 • Kırtasiyeciliğin azalması
 • Stok düzeyinin azalması
 • Müşteri tatmini düzeyinde artış
 • İş süreçlerindeki yapılanmaya bağlı olarak rekabet gücünde artış
 • Verilere dayanarak doğru ve anında karar verebilme
 • Muhasebe işlemlerinde uluslararası entegrasyonu kuvvetlendirme
 • İletişim, lojistik, makine bakım giderlerinde azalma
 • Verimlilik ve gelir artışı

ERP üretimden finansa, dağıtımdan insan kaynaklarına, satış ve pazarlamadan envanter yönetimine, satın almadan proje yönetimine birçok fonksiyonu barındırıyor. Sahip olduğu işlevsellik ve özelleştirilebilir yapısıyla tüm sektörlerde kullanılabiliyor. Yani, ERP kullanım alanları sınırı bulunmuyor. Her ölçekten ve her sektörden işletmelerin kaynaklarını tek noktadan uçtan uca yönetmesine olanak sağlıyor. Süregelen tüm bilgi akışı ERP sayesinde bütünleşiyor.

Dijital dönüşümün anahtarı ERP, her sektörde işletme tarafından dijital dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmek üzere kullanılıyor. Bu noktada fonksiyonellik, teknik yapı, maliyet, destek ve hizmetler bakımından doğru yazılımı seçmek önem taşıyor. ERP yazılımlarının başarılı bir şekilde uygulamaya alınabilmesi yani ERP projelerinde başarı için; projenin öneminin tüm işletme tarafından anlaşılabilmesi, hedeflerin net olarak tanımlanması, iş planının geliştirilmesi, data aktarımına odaklanılması ve beklentilerin doğru belirlenmesi gerekiyor.

Kaynak : https://blog.logo.com.tr/erp-programlari-nedir-ihtiyac-duyulan-alanlar-nelerdir

 

Yorum Yap