Bulut Muhasebe Programı mı?, Masaüstü Muhasebe Programı mı? Daha İyi..!

Bulut Muhasebe Programı mı?, Masaüstü Muhasebe Programı mı? Daha İyi..!

07.05.2023
ERP
499 Görüntülenme
0
0

İşletmelerini yürütmek için muhasebe yazılımı seçerken, şirketlerin nihayetinde iki seçeneği vardır: bulut tabanlı veya masaüstü sistem. Masaüstü yazılım geleneksel olarak yaygın olarak kullanılsa da, şirketler birden çok nedenden dolayı giderek daha fazla buluta geçiyor. Bulut tabanlı yazılım, finans ekiplerinin muhasebeyi herhangi bir yerden, herhangi bir cihazdan yönetmesine olanak sağlamak gibi doğal avantajlar sunar. Buna ek olarak, önde gelen bulut muhasebe yazılımları, masaüstü muhasebe yazılımlarından daha kapsamlı ve esnek finansal yönetim özellikleri sunar, bu nedenle şirketler genellikle masaüstü yazılımlarla başlar ve büyüyüp daha karmaşık ihtiyaçlar geliştirdikçe buluta geçerler.

Bulut Muhasebe ve Masaüstü Muhasebe Programı: Farkları Nelerdir?

Bulut ve masaüstü muhasebe yazılım ürünleri, işletmelerin işlemleri kaydetme, borç ve alacak hesaplarını yönetme, vergileri ve faturaları işleme gibi temel finansal süreçleri yönetmesine yardımcı olur. Ancak bulut ve masaüstü muhasebe yazılımı arasında önemli farklılıklar vardır ve bu farklılıkların işletmeler için büyük etkileri vardır. Bunlar, daha karmaşık iş yapıları için uzaktan erişim yetenekleri, yönetim ve güvenlikten finansal raporlama, uyumluluk ve desteğe kadar uzanır.

Bulut Muhasebe Nedir?

Bulut muhasebe yazılımı, bir yazılım tedarikçisi tarafından barındırılır ve şirketler yazılıma ve finansal verilerine internet üzerinden bir tarayıcı kullanarak erişir. Kendi bilgisayarlarında yazılım satın almaları, kurmaları ve yönetmeleri gerekmez. Bunun yerine, yazılımı abonelik esasına göre kullanmak için ödeme yaparlar.

Bulut muhasebe yazılımının temel avantajları, otomatik veri yedeklemelerinin yanı sıra, herhangi bir yetenekli cihaz kullanılarak finansal verilere her yerden erişilebilmesini içerir. Bulut tabanlı sistemler genellikle diğer iş uygulamalarıyla da daha kolay entegre olur. Bu, tedarik zinciri, envanter ve üretim de dahil olmak üzere iş operasyonlarında gerçek zamanlı bir bilgi görünümü sağlar ve bu da daha hızlı, daha bilinçli karar almayı kolaylaştırır.

Masaüstü Muhasebe Programı Nedir?

Masaüstü muhasebe yazılımı ile, muhasebe yazılımı ve finansal veriler her kişinin masaüstü veya dizüstü bilgisayarında bulunur. Şirketler genellikle önceden bir yazılım lisansı satın almak ve periyodik yeni sürümler için ödeme yapmak zorundadır. Yazılımı manuel olarak kurmaları ve şirket verilerini yedeklemeleri gerekir. Finans profesyonelleri, finansal verilere yalnızca yazılımın kurulu olduğu bilgisayardan erişebilirler, bu nedenle evden veya seyahat ederken sisteme erişmek için o bilgisayarı yanlarında bulundurmaları gerekir.

Masaüstü muhasebe yazılımı, temel muhasebe işlevlerini yerine getirir, ancak büyümekte olan birçok şirketin ihtiyaç duyduğu yeteneklerden yoksundur. Örneğin, büyük ekipler arasında sürüm kontrolünü yönetmek zor olabilir. Sınırlı ve esnek olmayan raporlama, finans uzmanlarının genellikle verileri analiz için elektronik tablolara manuel olarak aktarması gerektiği anlamına gelir. Bu yavaştır ve hataya açıktır ve şirketin iş koşullarındaki değişiklikleri hızlı bir şekilde anlama ve bunlara yanıt verme becerisini engeller.

Temel Farklar

Bulut muhasebesini masaüstü muhasebesinden ayıran birçok fark vardır. Bunlara erişilebilirlik, fiyatlandırma modelleri, veri yedeklemeleri ve yükseltmeleri ile finansal yönetim ve raporlama yetenekleri dahildir. Dikkate alınması gereken önemli farklılıklardan bazıları şunlardır:

Bulut Muhasebe Yazılımının Daha İyi Olmasının Nedenleri

Şirketlerin geleneksel masaüstü muhasebe yerine bulut muhasebesini seçmesinin birçok nedeni vardır ve bu nedenler her şirketin önceliklerine göre değişir. Örneğin, dağıtılmış iş gücüne sahip bir şirket, öncelikle uzaktan erişim yetenekleri nedeniyle bulut muhasebesini seçebilir. Birden fazla ülkede depo operasyonları olan bir perakendeci, gerçek zamanlı envanter yönetimi operasyonlarını desteklemek için bulut muhasebesini seçebilir. Buna ek olarak, birçok şirket, masaüstü ürünlerinin artık ihtiyaçlarına cevap veremediği için bulut muhasebesine geçiyor.

1. Erişilebilirlik

Masaüstü muhasebe yazılımlarından farklı olarak, yetkili çalışanlar bulut tabanlı yazılımlara her yerden ve her cihazdan erişebilir. Bu, dağıtılmış, uzak veya mobil iş gücüne sahip şirketler ve çalışanların bir süre evden çalıştığı hibrit bir modele sahip şirketler için hayati önem taşır.

2. Otomatik güncellemeler

Birinci sınıf bulut muhasebe yazılımıyla, yükseltmeler her kullanıcı için anında ve otomatik olarak kullanılabilir. Bu, işletmelerin yeni muhasebe ve vergi kurallarına uyum için yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere her zaman en son işlevlere sahip olmasını sağlar. Masaüstü muhasebede şirketler, gereken maliyet ve çaba nedeniyle genellikle yükseltmeyi geciktirir.

3. Daha az yönetim

Yazılım yüklemek ve güncellemek ya da verileri yedeklemek için zaman harcamaya gerek olmadığından bulut muhasebesi, finans ekibinin tüm çabalarını sıkıcı ve zaman alan yönetim yerine muhasebe ve finansal yönetime odaklamasına yardımcı olur.

4. Diğer uygulamalarla entegrasyon

Masaüstü yazılımları genellikle diğer iş uygulamalarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmamıştır, bu nedenle işletmeler, işletme çapında veri paylaşmaya çalışırken sorunlarla karşılaşabilir. Ancak önde gelen bulut çözümleri, API’ler ve diğer uygulamalar aracılığıyla entegre edilebilir veya bordro ve İK’dan depo yönetimine kadar işin hemen hemen her yönünü ele alan geniş bir bulut tabanlı iş uygulamaları seti ile bir paket olarak sunulabilir ve daha kapsamlı bir yönetim sağlar. İşin gerçek zamanlı görünümü, şirketlerin geliri, kârı ve nakit akışını daha iyi tahmin etmesine ve izlemesine yardımcı olur.

5. Otomasyon, daha az hatayla daha fazla doğruluk sağlar

Bulut muhasebe yazılımı, raporlama, veri girişi ve mutabakat dahil olmak üzere birçok işlemi otomatik hale getirir. Masaüstü yazılımıyla, çalışanların veri girme ve dışa aktarım dahil olmak üzere bu adımlardan daha fazlasını manuel olarak gerçekleştirmesi gerekir. Manuel süreçler, daha az verimli olmalarının yanı sıra doğası gereği insan hatasına daha yatkındır. Şirketler, bu zaman alan süreçleri otomatikleştirerek iş büyümesini yönetmeye daha fazla zaman ayırabilir.

6. Müşteri desteği

Bulut tedarikçileri, hizmetlerine abone olmaya devam eden müşterilere güvenir, bu da müşterileri mutlu etmek için yüksek motivasyona sahip oldukları anlamına gelir. Önde gelen tedarikçiler, iyi destek konusunda bir üne sahiptir ve yazılımı merkezi olarak çalıştırmaları, teknik sorunları çözmelerine yardımcı olabilir. Bazı bulut tedarikçilerinin, işletmelerin yazılımlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmaya adanmış müşteri başarı ekipleri vardır.

7. Daha iyi güvenlik

Bulut tedarikçileri, derin şirket içi siber güvenlik kaynaklarına ve çoğu işletmeden çok daha kapsamlı güvenlik uzmanlığına sahiptir. Sonuç olarak, bilgileri bilgisayar korsanlığına veya diğer yetkisiz erişime karşı korumak için daha iyi bir konumdadırlar. Önde gelen bulut yazılımı, iş verilerini şifreler ve her kullanıcının yalnızca görmesine izin verilen muhasebe verilerine erişmesini sağlayan rol tabanlı erişim kontrolleri sağlar. Şirketin mali verileri bulutta saklanır, bu nedenle bir dizüstü bilgisayar kaybolur veya çalınırsa hırsızlar, çalışanın oturum açma bilgilerine sahip olmadıkça verilere erişemez. Buna karşılık, masaüstü yazılımı genellikle daha sınırlı güvenlik denetimlerine sahiptir ve bir dizüstü bilgisayar çalınırsa, hırsızlar potansiyel olarak sistemde depolanan şirket verilerine erişebilir.

8. Güvenilir yedeklemeler

Yedeklemeleri bireysel çalışanlara emanet etmek, özellikle hayati finansal veriler için riskli bir stratejidir. Bulut muhasebesi sağlayıcıları, şirketlerin verilerinin yedeklerini otomatik olarak güvenli sunucularında tutar ve işletmelere kritik bilgilerinin güvende olduğu konusunda gönül rahatlığı sağlar.

9. İş birliği

Bulut muhasebe yazılımı, herkesin verilerin tek bir sürümüne gerçek zamanlı erişimi olduğu için iş birliğini kolaylaştırır. Bu, aynı dosyanın birden fazla sürümünü yönetme veya paylaşım için verileri USB sürücülere kopyalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Dağınık ekipler projeler üzerinde daha kolay birlikte çalışabilir, finansal süreçleri hızlandırabilir ve harici taraflarla veri paylaşabilir.

10. Esnek raporlama

Masaüstü yazılımındaki sınırlı, esnek olmayan raporlama seçenekleri, birçok şirketin özel raporlar ve analizler üretmek için verileri elektronik tablolara aktarması gerektiği anlamına gelir; bu, hataya açık bir süreçtir. Bulut muhasebe yazılımı, özelleştirilebilir, gerçek zamanlı raporlama sunarak şirketlerin değişen iş ihtiyaçlarını yansıtan yeni yöntemlerle verileri hızlı bir şekilde analiz etmesine yardımcı olur. Bu, büyüyen şirketlerin hızlı hareket eden pazarlara hızla uyum sağlamasına ve yanıt vermesine yardımcı olur.

11. Çok varlıklı ve uluslararası muhasebe

Masaüstü muhasebe yazılımı, tek bir ticari varlığın muhasebesini işlemek için tasarlanmıştır. Önde gelen bulut muhasebe yazılımı, daha karmaşık çok varlıklı, çok para birimli işletmeleri yönetir; bu nedenle birçok şirket, uluslararası ölçekte genişlediklerinde veya başka şirketler satın aldıklarında masaüstünden bulut muhasebesine geçer.

12. Uyumluluk

Kapsamlı bulut muhasebe yazılımı, şirketlerin yakın zamanda yayınlanan ASC 606 gelir tanıma standardı da dahil olmak üzere karmaşık yasal gereksinimlere ve muhasebe standartlarına uymasına yardımcı olur. Önde gelen bulut yazılımları, muhasebe standartlarıyla uyumu sağlamak için otomatik olarak finansal raporlar oluşturabilir. Bulut yazılımı tedarikçisi yeni standartlar, düzenlemeler veya vergilendirme gereksinimleri için destek eklediğinde, özellikler aboneliklerinin bir parçası olarak işletmeler tarafından kullanılabilir.

Bulut Muhasebe ve Masaüstü Muhasebe Programı: Sık Sorulan Sorular

Bulut bilişim PC’lerin yerini alacak mı?

Bulut bilişim, şirketlerin dağınık bir iş gücünü desteklemesini kolaylaştırması da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı giderek daha popüler hale geldi. Çalışanlar, bulut tabanlı uygulamalara, PC’lerin yanı sıra tabletler veya telefonlar dahil olmak üzere herhangi bir yetenekli cihazdan erişebilir. Ancak bu, bilgisayarların tamamen değiştirileceği anlamına gelmez çünkü insanlar kalan masaüstü uygulamalarını çalıştırmak için bilgisayarları kullanmaya devam edebilir.

Bulut masaüstü nedir?

Bulut masaüstü, kullanıcıların masaüstü ortamlarına, dosyalarına ve uygulamalarına bulut aracılığıyla herhangi bir yerden erişmelerini sağlayan bir bulut bilgi işlem çözümüdür.

Yüklenen yazılım ile bulut yazılımı arasındaki fark nedir?

Yüklenen yazılım, bilgisayarın sabit diskinde saklanır ve çalışma zamanında bilgisayarın belleğine yüklenir. Şirketin genellikle yazılımı kullanmak için bir lisans için ön ödeme yapması gerekir ve yükseltmelerin bilgisayara manuel olarak yüklenmesi gerekir. Buna karşılık, bulut yazılımı buluttaki sunucularda çalışır ve kullanıcılar yazılıma bir web tarayıcısı kullanarak internet üzerinden erişir. Yazılım yükseltmeleri bulutta gerçekleşir ve otomatik olarak her kullanıcı tarafından anında kullanılabilir hale gelir.

Bulut tabanlı yazılım güvenli midir?

Önde gelen bulut tedarikçileri, güvenlik konusunda önemli bir mirasa sahiptir. Tedarikçiler genellikle siber güvenlik konusunda çoğu işletmeden çok daha fazla uzmanlığa sahiptir. Güvenlik kaynaklarını ve uzmanlıklarını bulut çözümlerine uygulayarak onları özellikle güvenli hale getiriyorlar.

Bulut tabanlı bilgi işlemin masaüstü sistemlerden farkı nedir?

Masaüstü sistemler bir şirketin donanımına kurulur. Bazı sistemlerin kurulması ve yönetilmesi için BT uzmanlığı gerekebilir. Bulut tabanlı yazılım, bir tedarikçinin buluttaki sunucularında çalışır ve iş kullanıcıları buna internet üzerinden erişir.

Masaüstü muhasebe sistemi nedir?

Bir masaüstü muhasebe sistemi doğrudan bir kişinin bilgisayarına kurulur. Şirketin muhasebe verileri o bilgisayarda bulunur. Muhasebe uygulamasına ve verilerine sadece o bilgisayardan erişilebilir.

Bulut tabanlı bilgisayarlı muhasebe sistemi nedir?

Bulut tabanlı bir muhasebe sistemi, harici bir tedarikçinin bulut sunucularında barındırılır. Bir şirketin finans uzmanları ve diğer yetkili çalışanları internet üzerinden sisteme erişirler. Bu, onaylı çalışanların sisteme internet erişimi olan herhangi bir yerden erişebileceği anlamına gelir.

Bir masaüstü bilgisayarlı muhasebe sistemine özgü üç temel özellik nedir?

Bir masaüstü muhasebe sisteminin temel özellikleri şunları içerir: Muhasebe yazılımı PC’nizde kuruludur, yazılıma yalnızca o PC’den erişilebilir ve yazılımın manuel olarak yedeklenmesinden ve yükseltilmesinden iş kullanıcıları sorumludur.

Kaynak: https://erphaber.com.tr/bulut-muhasebe-ve-masaustu-muhasebe-programi-hangisi-daha-iyi/

Yorum Yap