CEO’ların Ortak Paydası: ESG ve Dijitalleşme

CEO’ların Ortak Paydası: ESG ve Dijitalleşme

62 Görüntülenme
0
1

CEO’ların Ortak Paydası: ESG ve Dijitalleşme

“Küresel Endüstriyel Üretim CEO Araştırması” raporunda yer alan ankete göre CEO’ların yüzde 39’u önümüzdeki 3 yılda yüzde 2,5’tan fazla büyüme bekliyor. KPMG’nin araştırması, ESG ve dijitalleşme alanları başta olmak üzere köklü değişikliklerin ve dönüşümün hayati öneme sahip olacağını gösteriyor.

KPMG’nin “Küresel Endüstriyel Üretim CEO Araştırması” raporunda yer alan ankete katılan 175 endüstriyel üretim sektörü CEO’sunun ekonomiye güveni geçen yıla göre yüzde 5 arttı. Endüstriyel üretim sektörü CEO’ları ekonomi hakkında gittikçe daha iyimser oluyor. Tedarik zincirindeki aksamalar düzelmeye başlarken girdi ve nakliye maliyetleri normalleşiyor. Faiz oranları durağanlaşıyor ve yaygın beklenti 2024 yılında bu oranların düşeceği yönünde.

Endüstriyel üretim sektörü CEO’ları şirketlerinin büyümesinin ekonomiyi geçeceğini düşünüyor. Ankete katılan CEO’ların yüzde 39’u önümüzdeki 3 yılda yüzde 2,5’ten fazla büyüme görmeyi beklediklerini ifade etti. Bu rakam mevcut enflasyon oranından düşük ve aynı zaman aralığında çoğu piyasanın GSYİH büyüme beklentileriyle büyük oranda eşleşiyor. 

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÜRETİM ŞİRKETLERİ FİNANSAL DURUMLARINI GELİŞTİRDİ

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Murat Palaoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Ekonomik zorluklara rağmen dünya genelinde güçlü endüstriyel üretim şirketleri finansal durumlarını geliştirmiş durumda. Şimdi CEO’ların güçlü temel üzerinden hissedarlar için değer yaratmaya devam etmenin yollarını bulması gerekiyor. ESG ve dijitalleşme alanları başta olmak üzere köklü değişiklikler ve dönüşüm hayati öneme sahip olacaktır. Bunun için endüstriyel üretim şirketlerinin müşterilerine farklılaştırılmış değer sunmaları, iş modellerini değiştirmeleri ve operasyonel etkinliklerini artırmak için dijitalin ve doğru ESG stratejilerinin kaldıraç etkisini kullanmaları gerekiyor.” dedi.

DİJİTALLEŞME VE BAĞLANABİLİRLİK EN BÜYÜK OPERASYONEL ÖNCELİĞE SAHİP

CEO’ların yüzde 69’u şirketlerinin yatırım önceliklerinin başında üretken yapay zekânın geldiğini belirtti.

KPMG’nin anketine katılan CEO’lar dijitalleşme ve bağlanabilirliğin büyüme hedeflerini gerçekleştirmede en büyük operasyonel önceliğe sahip olduğunu belirtti. Bu da Endüstri 4.0 (I4.0) teknoloji ve modellerinin daha fazla benimsenmesi anlamına geliyor. Çarpıcı şekilde ankete katılan CEO’ların yüzde 69’u müşteri deneyim ve etkileşimlerini yeniden tasarlamak ve verimlilik ve çevikliği artırmak için şirketlerinin yatırım önceliklerinin başında üretken yapay zekânın geldiğini belirtti. Anket sonuçları CEO’ların gündemindeki bir diğer önceliğin ESG olduğunu gösteriyor. Endüstriyel üretim sektöründeki pek çok şirket, en iyi yetenekleri işe alma ve elde tutmakta ESG’nin öneminin farkında. Ek olarak CEO’lar, düşük sermaye maliyetleri ve sermayeye daha yüksek oranda erişim de dâhil olmak üzere ESG ilkelerine adanmışlığın olası mali faydalarının farkında. CEO’ların yüzde 71’inin bu alanda şirketin imajını zedeleyen uygulamaları sonlandırmaya hazır olduklarını belirtmeleri ESG stratejisi ve kurumsal iş portföyleri arasındaki bağlantıyı belirginleştiriyor. 

GELECEKTEKİ ZORLUKLAR

Araştırmaya göre, pek çok endüstriyel üretim şirketi için 2024 heyecan verici bir yıl olsa da ciddi zorlukları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Devlet desteklerinin etkisinin azalmaya başlamasıyla “zombi” şirket denilen şirketlerin yeniden finansmana erişmekte zorlandığını görebiliriz. Bu süreçte bazı şirketlerin yeniden yapılanma yoluna gittiğine, bazılarının da başarısız olduğuna tanık olacağız. Son üç yakın tarihli küresel krizden (pandemi, jeopolitik çatışmalar ve yüksek enflasyon) başarıyla çıkabilen şirketler kendilerini ortalamanın üstünde büyüdükleri güçlü bir pozisyonda bulabilirler. 2024, sektördeki birçok şirket için dijitalleşme, ESG uygulamaları ve inorganik büyüme stratejileri sayesinde daha derin bir değişimi beraberinde getiren bir yıl olabilir. Ancak, bu değişimi gerçekleştirmek için endüstriyel üretim CEO'larının cesur adımlar atmaları gerekecektir.

Kaynak: https://www.stendustri.com.tr/ceolarin-ortak-paydasi-esg-ve-dijitallesme

Yorum Yap