7326 Sayılı Kanuna Göre Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi

7326 Sayılı Kanuna Göre Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi

10.01.2022
ERP
432 Görüntülenme
0
0

7326 sayılı kanunda “2021 yılına ilişkin olarak30/4/2021tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve yeni hükümler ihdasına ilişkin hükümleri kapsar.” ifadesi, sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesi gerekliliğini doğurmuştur.

İlgili dökümana aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz...

Kaynak:

7326 Sayılı Kanuna Göre Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi

Yorum Yap

Kategoriler