7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması

7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması

27.05.2022
ERP
956 Görüntülenme
0
0

7194 Sayılı Kanun'un 13. Maddesine istinaden 194 sayılı kanuna bazı hükümler eklenmiştir. Kısaca bu hükümlere değinecek olursak;

"Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
 Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir."

Makalenin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...

https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50662131

Kaynak: Logo Docs

 

Yorum Yap

Kategoriler